Pages

Σχετικά με τα Google Street View cars


Photo from googlified.com


Λοιπόν, επειδή είναι επιστημονικό και δυσνόητο το τι κάνουν τα Google Street View cars, όποιος έχει ακόμη απορίες ας δει προσεκτικά το παρακάτω video.
admin

OM NOM NOM NOM

No comments: